01. Presentació

La Comunitat de Regants Séquia Comuna de Carlet te una superfície regable aproximada de 900 ha (10.800 fanecades) en els termes municipals de Carlet i l’Alcúdia, i es regada amb aigua del Canal Xúquer-Túria.

SEIASA, S.A. i la Comunitat, el 7 de octubre de 2003 firmaren el conveni del “PROYECTO DE LAS OBRAS MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS DE LA ACEQUIA COMÚN DE CARLET (VALENCIA)” per el que es va instal·lar un sistema de reg localitzat de alta freqüencia o reg a goteig. En data febrer de 2018 va finalitzar la instal·lació del reg en tota la zona.

President actual: Eduardo Carbonell Valero